25 martie 2012

Clauze abuzive in Contracte de Credit Bancar pentru Investitii Imobiliare

Clauze abuzive in Contracte de Credit Bancar pentru Investitii Imobiliare (Tip 1 - 2007)

1) Contractul de Credit

Punctul 6. La data incheierii prezentului CONTRACT dobanda curenta este de ... % pe an si este fixa in primii ... an si variabila ulterior. Dobanda fixa, se mentine constanta pe o perioada de ..., incepand cu data primei trageri, cu exceptiile prevazute la pct. 6 si 7. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga ... p.p.

Punctul 7. Nivelul dobanzii curente la credite se stabileste de banca in functie de serviciul datoriei imprumutatului, astfel:
- daca imprumutatul nu inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in RON si/sau valuta sau acestea sunt de pana la 7 zile inclusiv, dobanda curenta este cea inscrisa la punctul 6;
- daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in RON si/sau valuta cuprinse intre 8 si 30 de zile, dobanda curenta este cea inscrisa la pct 6, la care se adauga ... puncte procentuale;
- daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in RON si/sau valuta de peste 31 de zile inclusiv, dobanda curenta este cea inscrisa la pct. 6, la care se adauga ... puncte procentuale;

Punctul 8. Dobanda majorata in functie de serviciul datoriei in cazul creditelor restante:
a) pana la 30 de zile, este dobanda curenta inscrisa la pct. 6 la care se adauga ... p.p.;
b) peste 31 zile inclusiv, este dobanda curenta inscrisa la pct. 6 la care se adauga ... p.p.;

Punctul 9. Pentru creditul pus la dispozitie banca percepe urmatoarele comisioane variabile in functie de evolutia pietei financiar bancare: 
comision de rambursare anticipata:
- in primele 36 de luni de creditare: 4.50%, minim 30.00 EUR sau echivalent;
- intre 37 - 60 de luni: 3.00%, minim 30.00 EUR sau echivalent;
- intre 61 - 120 luni: 2.50%, minim 30.00 EUR sau echivalent;
- peste 121 luni: 2.00%, minim 30.00 EUR sau echivalent;
a. comision de acordare credit de 2.50% flat;
b. comision de administrare de ... EUR lunar, reprezentand un procent de 0.05% din valoarea creditului contractat prevazuta la pct. 1;

Punctul 12. In conditiile in care creditul nu este acoperit intergral cu garantia mentionata la pct. 10, Banca isi rezerva dreptul de a solicita clientului prezentarea unor garantii suplimentare.

:: Observatii Contract

Punctul 11: Valoarea garantiilor nu va fi mai mica de 133% din valoarea creditului, banca fiind singura in masura sa stabileasca valoarea acestora, fara niciun drept de opozitie din partea Imprumutatului.

Punctul 14: Prezentul contract se supune legislatiei romane.

2) Conditii Generale de Creditare - Anexa la Contractul de Credit Bancar pentru Investitii Imobiliare

Punctul 2.10.a: Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia la soldul existent. Modificarea dobanzii curente (%) conduce la recalcularea dobanzii datorate.

Punctul 2.10.d: Pe parcursul derularii contractului, banca poate modifica dobanda de referinta revizuibila semestrial, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, doar la datele de 30 Septembrie si 31 Martie ale anului, noul procent de dobanda aplicandu-se la 01 Octombrie respectiv 01 Aprilie, la soldul creditului existent. Modificarea nivelului de dobanda revizuibila semestrial va fi afisat la sediul bancii de la data aplicarii acesteia.

Punctul 3.1: Comisionul de acordare credit se plateste la prima tragere a creditului si se calculeaza la valoarea creditului prevazuta in contract. 

Punctul 3.7: Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor in functie de evolutia pietei financiar - bancare. In cazul modificarii nivelului comisioanelor in sensul majorarii acestora, banca va notifica imprumutatul in momentul in care intervine aceasta modificare, prin afisare la sediul bancii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Pentru liniile de credit, in cazul majorarii comisioanelor, banca va notifica imprumutatul, in momentul modificarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont eliberat imprumutatului in mod gratuit. In cazul in care imprumutatul nu este de acord cu noul nivel al comisioanelor, are dreptul sa ramburseze anticipat creditul si sa achite dobanzile aferente in termen de ... zile de la data notificarii. In caz contrar, partile convin ca imprumutatul accepta in mod tacit noile niveluri ale comisioanelor. In cazul in care nivelul comisioanelor se reduce, acestea se afiseaza la sediile bancii, cu exceptia liniilor de credit, la care se comunica in scris, in momentul modificarii, prin scrisoare recomandata/extras de cont eliberat imprumutatului in mod gratuit.

Punctul 3.8: Comisionul de urmarire riscuri se calculeaza flat, prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat la pct. 1 din contract. Clientul achita comisionul de urmarire riscuri lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de urmarire riscuri se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.

Punctul 3.9: Comisionul de administrare este in suma fixa lunara si se calculeaza prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului prevazuta la pct. 1 din contract. Clientul achita comisionul de administrare lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de administrare se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.

Punctul 4.11: Daca, in termen de 30 de zile de la data scadentei, imprumutatul si/sau coplatitorii/garantii nu achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate celelalte obligatii asumate prin semnarea prezentului contract devin exigibile, iar banca este indreptatita sa procedeze la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite, prin valorificarea garantiilor asiguratorii sau a oricaror bunuri aflate in proprietatea imprumutatului si/sau coplatitorilor/garantilor.

Punctul 7.4: Banca are dreptul:
g) Sa declare scadente si platibile toate celelalte credite acordate de banca, impreuna cu toate dobanzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin prezentul contract;
h) Sa declare scadent prezentul credit impreuna cu toate dobanzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate sau care se vor incheia cu banca.

Punctul 8.4: In cazul in care valoarea bunurilor care constituie garantia creditelor a devenit, din diferite motive, neacoperitoare, banca are dreptul sa solicite imprumutatului completarea garantiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, imprumutatul trebuie sa prezinte bancii lista bunurilor propuse in garantie.

Punctul 9.3: In caz de litigiu, instantele vor judeca luand in considerare prevederile prezentului contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile Legii bancare si reglementarilor bancare, Codului Civil, Codul Comercial si alte reglementari in vigoare aplicabile in Romania.

:: Observatii Conditii Generale de Creditare

Punctul 2.10.b: Pentru creditele cu dobanda variabila, stabilita in functie de un indice de referinta LIBOR/EURIBOR, nivelul dobanzii se poate modifica in functie de evolutia acestuia.

Punctul 4.12: Ordinea de recuperare a creantelor cuvenite bancii este urmatoarea:
- comisioane bancare;
- dobanzi in ordinea vechimii;
- credite in ordinea vechimii;

Punctul 9.1: Orice neintelegere, rezultand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

Punctul 9.2: In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

Niciun comentariu: